فرانسه، پاریس 1395

گرچه قوانین از جایی به جای دیگر تفاوت دارد، اما بیشتر معماران جهان موظفند توسط حوزه قضایی مناسب تأیید صلاحیت شوند. برای این کار، معمولاً معماران ملزم به رعایت سه الزام معمول هستند: تحصیلات، تجربه و آزمون. معمولاً منظور از تحصیلات حداقل، داشتن یک مدرک دانشگاهی است. شرط تجربه برای معماران در شرکت ما الزامی است.

کاربرسروش عابدزاده
ساخته شده توسطقالب وردپرس اکسترا
پایان کار5 شهریور 1395
وب سایتwww.xtratheme.ir

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

صفحه اصلیتماس